Conveni amb la UBM

0

Posted on : 04-03-2011 | By : Xavier

Unió de Botiguers de Mataró

La Unió de Botiguers de Mataró (UBM) és una entitat associativa sense afany de lucre que, agrupant bàsicament les empreses del comerç detallista local i comptant amb el suport de l’ajuntament de Mataró, té com a objectiu, entre d’altres, l’organització de totes quantes iniciatives i activitats estiguin encaminades a la promoció empresarial del sector així com a la dinamització del comerç urbà d’aquesta ciutat.

La UBM compta amb a l’entorn de 450 establiments associats, gestiona quatre zones o àmbits comercials de la ciutat identificades amb marca pròpia: Comerç Mataró Centre, Cerdanyola Comercial, La Gran Botiga i Comerç Rocafonda- El Palau.

Per tal de facilitar les millors prestacions i condicions d’adquisició per part dels seus associats, la Unió de Botiguers de Mataró subscriu convenis de col·laboració amb aquelles empreses que podent garantir  la necessària solvència i la màxima fiabilitat en la seva oferta, es comprometen en l’atorgament de les millors condicions econòmiques als titulars de la targeta “servicomerç–UBM”.

Per altre banda, SEDNA Engineering & Energy ofereix Serveis d’Enginyeria, Consultoria, i Gestoria Energètica, assolint importants Estalvis Energètics i econòmics als seus clients.

Actualment, s’assoleixen estalvis i millores en sectors com el residencial, gran terciari i industrial, però encara no s’havia presentat una possibilitat d’estalvi a un sector com el del petit i mitjà comerciant.

Així doncs, el dia 8 de febrer de 2.011, la UBM i SEDNA Engineering & Energy, signaren un conveni de col·laboració per tal de garantir unes condicions preferents en la contractació dels serveis de SEDNA.

El conveni, permet als membres i familiars de la UBM, optar a serveis com la gestoria energètica,  auditories emergètiques i estudis energètics, obtenció i tramitació de llicències, legalitzacions, contractacions energètiques, etc… amb unes condicions molt avantatjoses, permetent, als petits comerços, accedir a importants estalvis en els consums dels seus establiments, acostant l’eficiència energètica als comerciants de Mataró, podent assolir grans nivells d’eficiència energètica en comerços, alhora lligats a grans estalvis energètics.

SEDNA Engineering & Energy és la primera empresa d’Enginyeria i Serveis Energètics en signar un conveni amb la UBM, esperant ser, d’ara en endavant, l’empresa de confiança dels comerços i comerciants de Mataró, fent dels mateixos, un referent en Eficiència Energètica a Mataró.

Write a comment