SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA (SGEn)

0

Posted on : 30-05-2011 | By : Xavier

La norma UNE-EN16001 té l’objectiu d’ajudar a establir els sistemes i processos necessaris per millorar l’eficiència energètica de les organitzacions. Això hauria de conduir a reduccions en costos i en emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de la gestió sistemàtica de l’energia.

Per aconseguir-ho, la norma europea UNE-EN16001 i predecessora de la futura norma internacional ISO50001, es basa en una metodologia coneguda com a cicle de Deming o PDCA (Pla-Do-Check-Act). Mitjançant la seva adopció, s’aconsegueix un procés de millora contínua que conduirà a un ús més eficient de l’energia.


Pla: Planificar; Do: Fer; Check: Verificar; Act: Actuar.

L’EN16001 fa referència a la diferència entre, la mateixa norma i una guia; establint que “la primera descriu els requisits per al sistema de gestió energètica d’una organització i es pot usar per a certificació/registro i/o per la autodeclaració, mentre que la segona està destinada a proporcionar assistència genèrica a una organització“.

És per això, que l’equip de SEDNA Engineering & Energy s’ha certificat com Lead Auditor en Sistemes de Gestió de l’Energia (SGEn) UNE-EN16001. Certificant les seves capacitats per planificar, implantar, realitzar el seguiment i auditar Sistemes de Gestió Energètica (SGEn), permetent l’obtenció del certificat atorgat per una entitat acreditada a les organitzacions que desitgin obtenir el reconeixement i certificació de les seves bones pràctiques energètiques.

Write a comment