Els Hotels aposten per l’Estalvi Energètic

0

Posted on : 04-10-2012 | By : Xavier

En els últims anys, el 25% dels hotels espanyols amb més de 200 habitacions han dut a terme la contractació d’una empresa externa per a l’elaboració d’un pla d’estalvi energètic. El 19% dels plans d’estalvi energètic contractats amb empreses especialitzades es troben ja executats, mentre que el 61% està en fase de desenvolupament i la resta en fase d’elaboració.

Respecte a l’estalvi previst pels plans d’estalvi contractats, el 15% dels establiments preveu un estalvi d’energia superior al 30%, mentre que el 54% dels hotels preveu estalviar entre el 16% i el 30%, i el 31% restant estima un estalvi de fins al 15%.


En relació als hotels analitzats que no han recorregut a companyies especialitzades per a l’elaboració d’un pla, cap té prevista la seva contractació a curt termini, si bé una mica més de les tres quartes parts ho han desenvolupat internament. D’aquesta manera, en conjunt el 83% dels hotels ha engegat algun pla d’estalvi.

Entre les mesures aplicades, tant en plans interns com en plans externs, destaca la instal·lació de lluminàries de baix consum, duta a terme pel 98% dels hotels, de sistemes propis de generació, mesura aplicada pel 87% dels hotels, i de detectors de presència (76%). La instal·lació d’aïllament tèrmic (58% dels hotels) i de llums crepusculars (53%) compta amb una menor penetració.

Respecte a les fonts d’energia utilitzades pels hotels, 149 dels 150 hotels analitzats utilitzen energia elèctrica, mentre que prop del 50% utilitza gas natural i un altre 50% gas propà. Per la seva banda, el 39% utilitza gasoil i el 27% energia solar tèrmica.

53 dels 150 hotels analitzats en l’estudi són proveïts per un mateix proveïdor energètic per a dos o més fonts diferents. Un total de 35 dels 150, és a dir prop de la quarta part, ha canviat de proveïdor d’energia en els tres últims anys, mentre que únicament el 4% dels hotels té previst fer-ho a curt termini.

Des de SEDNA Engineering & Energy, s’ha realitzat nombroses actuacions emmarcades en el sector hoteler i enfocades cap a l’obtenció d’estalvis energètics i en conseqüència econòmics, sense oblidar la substancial disminució de les emissions de CO2 .

Entre els diferents projectes i/o estudis d’eficiència energètica realitzats, podem trobar hotels de diferents grandàries, emplaçaments (s’ha estudiat hotels en tota Espanya), i categories de 2 estrelles a 5 estrelles Sup.; donis de l’hotel turístic, a l’hotel empresarial…

Els estalvis obtinguts van des del 13% al 56%, si bé cal destacar que aquestes xifres són bastant conservadores, esperant així poder superar-les, en la majoria dels casos.

D’altra banda, des de SEDNA, gestionem el 100% de les actuacions proposades en els nostres estudis, facilitant i assegurant a l’hotel, la realització de les mesures d’estalvi de forma òptima i veraç.

Finalment, mitjançant el protocol IPMVP, i sent CMVP’s d’EVO, SEDNA Engineering verifica i certifica els estalvis obtinguts.

Aquí poden veure alguns dels nostres projectes.

Aquí poden veure alguns dels nostres clients.

Font Principal: Eseficiencia

Write a comment