Certificació Energètica: Apunt per aprovar

1

Posted on : 08-03-2013 | By : Xavier

Ja s’ha remès al Ministeri d’Indústria per portar el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva

Ahir, després d’una llarga espera, el Consell d’Estat va remetre el seu dictamen sobre el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica, pel qual els contractes de compravenda o d’arrendaments celebrats a partir del proper 1 de juny hauran de contemplar una etiqueta que classifica l’habitatge, mitjançant un procés de qualificació energètica, segons el seu consum des de la A (menor categoria) a la G (categoria més baixa i que aglutinarà als edificis de major consum).

El text que recull aquesta normativa ja ha estat remès al Ministeri d’Indústria per portar el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva.

S’espera que aquesta aprovació es realitzi durant el proper mes de març, la qual cosa donaria compliment amb les últimes previsions en les quals es postulava la seva aprovació definitiva cap a finals de març o principis d’abril, permetent donar compliment al que es disposa en el Projecte de Reial decret de Certificació Energètica, el qual defineix la seva entrada en vigor a partir de l’1 de Juny de 2013.


Mentrestant, segueix la “guerra” de preus per a aquests certificats. Des de SEDNA Engineering & Energy, ja hem elaborat diversos pressupostos per a la realització de qualificacions energètiques. Així doncs, estem facilitant preus als nostres clients, si bé, aquests són variables, depenent de la càrrega de treball que reporti cadascun d’ells.

Les principals dades per facilitar preu són:

- Dades del sol·licitant
- Tipus de sol·licitant o representant: Particular, Empresa i sector, Administració Pública, Administració de Finques, Gestoria,e tc..
- Tipus d’Edifici/habitatge (Nou o Existent, i Any de construcció)
- Adreça, localitat, província…
- Superfícies
- Existència de plànols?
o En cas afirmatiu: En quin format (paper, CAD, etc…)?
- Quantitats (nº d’edificis i habitatges per edifici)

Evidentment, les quantitats tindran la seva importància a l’hora d’emetre descomptes. De la mateixa forma que els desplaçaments poden fer variar els costos, o que la certificació d’un edifici d’habitatges completo no hagi de costar la suma dels costos de tots els habitatges per separat.

Se segueix parlant dels “famosos” 250-300€ per un habitatge d’uns 100 m² , si ben ja es coneix oferents més econòmics, i segur que els haurà de més elevats. Abans de res, cal tenir clara la procedència del certificat, la professionalitat del tècnic, la confiança, i l’objectiu.

L’objectiu de la Certificació Energètica ha de ser conscienciar, millorar, i incentivar l’Eficiència Energètica, l’estalvi energètic, el treball de qualitat, la revaloració d’immobles rehabilitats, etc.

Val la pena saber que es poden reduir els costos fent un calculo “mal fet”, ràpid, i segurament sense moltes similituds amb l’emplaçament a certificar, però que serà vàlid davant l’administració. Però, també s’ha de saber, que els càlculs amb dades “predefinides” pels programes de certificació (CE3 i CE3X), tendeixen a penalitzar la qualificació.

Així doncs, si algú desitja poder obtenir la màxima qualificació energètica, ha d’assegurar-se que la realitzen el més semblant a la realitat de l’immoble, i per tant, suposant el mínim de dades possibles, encara que algunes vegades no serà del tot possible, la presa de dades in situ a l’immoble és primordial.

Comments posted (1)

Cuestión peliaguda la del precio de la certificación energética. Creo recordar que he leido en un documento del Ministerio de Industria que la precisión y calidad en el resultado de la calificación no deben afectar al bolsillo del consumidor. ¿Que debemos hacer entonces? Somos técnicos, por lo que nos debemos a la precisión en los cálculos, pero cualquiera que conozca un poco el tema sabrá que realizar una toma de datos reales de muchos asuntos incolucrados en la certificación energética (por ejemplo los cerramientos) va a acabar perjudicando al cliente pues va a encarecer el servicio. Yo soy partidario de los comromisos, teniendo además en cuenta que los margnes en emisiones de CO2 son tan ámplios que es difícil que bajes a una letra inferior en la cslificación.

Write a comment