Aprovació Certificació Energètica Edificis

0

Posted on : 08-04-2013 | By : Xavier

El Consell de Ministres aprova la Transposició de les Directives Europees que obliguen a presentar el Certificat d’Eficiència Energètica en totes les operacions de compraventa i arrendament d’immobles

El passat 5 d’Abril de 2013, dins les mesures de suport a la vivenda i rehabilitació adoptades en el Pla Integral de Vivenda 2013-2016, el Consell de Ministres aprovà un Reial Decret per a transposar a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, que derroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un certificat d’eficiència energètica per als edificis o unitats d’aquests, que es construeixin, venguin o lloguin.

Així, una vegada aprovat aquest nou Reial Decret, a partir del pròxim 1 de JUNY de 2013, qualsevol edifici o part d’ell, construït amb data anterior al mes de novembre de l’any 2007 i que sigui posat en venta o lloguer, precisarà obligatòriament d’un certificat d’eficiència energètica.


Aquest certificat, s’emetrà a partir d’un informe de qualificació energètica, realitzat per un tècnic competent en projectes d’edificació, i contindrà informació tècnica i objectiva de l’estat energètic de l’edifici, la qual cosa proporcionarà un índex energètic o etiqueta energètica (de la A a la G, on A és la més eficient, i G la menor), que indicarà l’eficiència energètica de l’immoble. A més, aquest haurà de contenir propostes de mesures de millora energètica que permetin augmentar l’eficiència energètica de l’immoble, de manera que es pugui valorar i comparar l’eficiència energètica dels edificis, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.

L’objectiu de la certificació energètica ha de ser conscienciar, millorar, i incentivar l’eficiència energètica, l’estalvi energètic, el treball de qualitat, la revaloració d’immobles rehabilitats, la promoció del sector energètic i immobiliari, etc.

Notícies Relacionades:

Certificació Energètica: Apunt per aprovar

Certificació Energètica a 1 de Juny

Certificació Energètica d’Edificis Existents (2)

Certificació Energètica d’Edificis Existents

Documents:

Circular Informativa i Preguntes Freqüents sobre l’APROVACIO de la Certificació d’Edificis Existents

Write a comment