Barcelona suspèn les llicències turístiques

0

Posted on : 02-07-2015 | By : Xavier

Hotel Catalonia Barcelona Plaza

Avui s’ha publicat la suspensió d’atorgament de llicencies  d’activitats i obres d’hotels, apartaments, pensions, hostals ,residencies d’estudiants i albergs juvenils.

L’Ajuntament de Barcelona suspèn, fins redactar un nou pla regulador totes les llicències d’allotjaments turístics. Segons El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), s’exclouen de la suspensió les sol•licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal•lació o l’ampliació d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord de suspensió.

Per qualsevol dubte al respecte us podeu posar en contacte amb el departament d’obres i llicències de SEDNA.

Publicació al BOPB

Write a comment