RITE Mataró Parc

En compliment de la Instrucció Tècnica complementària, ITE 3.8.3, del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), es realitza la instal·lació de dispositius de monitoratge de la temperatura i humitat en temps real en el Centre Comercial Mataró Parc, situat a Mataró (Barcelona).

El centre comercial està dotat del sistema de monitoratge de temperatura i humitat, mostrats mitjançant pantalles de 24”, si ben aquestes poden ser substituïdes per altres de major grandària, o usar alguna existent en el centre, permetent abaratir el cost en pantalles.

El sistema de monitoratge online, a través de la nostra plataforma, permet als tècnics de manteniment, així com a l’equip directiu, i fins i tot als promotors del centre situats a Marbella; comprovar en tot moment l’estat del centre, podent alertar de qualsevol anomalia, per actuar sobre els equips de climatització i restablir els paràmetre desitjats en cas de ser necessari, o modificar les pautes d’acció per aconseguir estalvis energètics i econòmics importants.

La instal·lació del sistema de monitoratge en temps real de temperatura i humitat, permet a aquest centre comercial, no solament donar compliment a la normativa tèrmica actual, sinó al seu torn, permet guanyar la confiança dels seus usuaris, creant la conscienciació social adequada en l’àmbit de l’eficiència energètica.

En tant, el Mataró Parc, ha aconseguit ser acceptat pels seus usuaris, com un centre comercial preocupat pel medi ambient, per l’estalvi energètic, i per tant preocupat pels seus clients, fet que els fa més competitius al mercat, posicionant-los mitjançant etiquetes d’ecoeficiència.

NOTICIES RELACIONADES:

Mataró Parc

TV3