Serveis

SEDNA Engineering & Energy ofereix Serveis Integrals d’Enginyeria, Consultoria i Gestoria Energètica

Essent pioners en el sector energètic, i disposant dels coneixements, formació i l’experiència d’un equip multidisciplinar d’enginyers, SEDNA ofereix serveis professionals d’alta qualitat, tals com:

-    Auditories Energètiques de Detall
-    Estudis Energètics (generals, bàsics, específics, etc.)
-    Estudis Termogràfics (quadres elèctrics, instal·lacions tèrmiques, Instal·lacions d’Energies Renovables, etc.)
-    Negociació de Contractes Energètics (subhastes, gestió i revisió de factures, etc.)
-    Implantació de Sistemes de Gestió Energètica (Acreditació Lead Auditor ISO50001)
-    Implantació i Gestió de Sistemes de Monitoratge Energètic
-    Verificació i Certificació d’Estalvis Energètics (Acreditació CMVP-EVO)
-    Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)
-    Implantació de Mesures d’Estalvi Energètic
-    Formació (cursos, seminaris, jornades, etc.)

Al seu torn, i des dels inicis de SEDNA, es mantenen els serveis d’Enginyeria Legal:

-    Llicències Urbanístiques

o    Llicències d’Activitats (noves activitats, canvis de nom, adequacions, rètols, gual, aixecament de plànols, etc.)
o    Llicències d’Obres

-    Legalitzacions d’Instal•lacions

o    Legalitzacions Elèctriques
o    Legalitzacions Tèrmiques

-    Projectes Energies Renovables

o    Solar Tèrmica
o    Solar Fotovoltaica
o    Biomassa
o    Geotèrmia

-    Projectes Executius d’Instal•lacions
-    Projectes d’Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT)
-    Projectes Domòtics, Immòtics
-    Plans d’Autoprotecció (PAU)

En tots els serveis acompanyem, dirigim i implantem totes les accions a portar a terme.

“El resultat d’una Auditoria depèn dels coneixements i experiència de l’equip auditor. Rodeja’t dels millors!”