Enginyeria

Projectes Executius de Instal·lacions

En les fases d’edificació, l’ intervenció d’un bon equip d’Enginyeria és determinant. El disseny i càlcul de totes les instal·lacions de qualsevol tipus d’edifici ha d’estar correctament coordinada i gestionada.

SEDNA ofereix el Disseny, Redacció, Direcció i Seguiment dels Projectes Executius de Instal·lacions, tenint col·laboració directa entre el nostre Project Manager i l’equip redactor d’arquitectura.

L’experiència de l’equip redactor de SEDNA abarca tant obra civil (urbanitzacions, places públiques, etc), equipaments municipals (Centres d’Atenció Primària (CAP), escoles, poliesportius, camps d’esports, centres d’espectacles, etc.), centres comercials, com a Industria (Polígons Industrials, centres de logística, etc), sense deixar de banda l’edificació de vivendes, tant unifamiliars com plurifamiliars i/o zones residencials.

Legalitzacions i Llicencia d’Activitats

En la obtenció dels permisos d’obertura d’un negoci, tant a nivell comercial com a industrial, és necessari desenvolupar un Projecte Tècnic, anomenat Llicència d’Activitats o Ambiental, popularment coneguda com a llicència d’obertura.

En determinats casos són necessàries legalitzacions concretes, com poden ser les legalitzacions de Baixa Tensió (electricitat), de gas, de instal·lacions tèrmiques, etc.

L’Equip d’enginyeria de SEDNA l’assessora en tot el procediment, des de la idea de negoci fins l’obtenció de tots els permisos administratius (Ajuntaments, Industria, etc.)

Projectes d’Energies Renovables

Dins del gran grup conegut com a Energies Renovables trobem instal·lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques, cogeneració, trigeneració, geotermia, eòlica, mareomotriu, biomassa,etc.

En totes elles SEDNA sosté experiència en el disseny, projecció i execució d’instal·lacions a petita i mitja escala; estudiant en cada cas la millor opció per al client, fent de les energies renovables el present immediat d’estalvi i eficiència energètica.

Projectes ICT

Els Projectes ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions) són obligatoris en tota edificació que estigui prevista d’alguna divisió horitzontal.

SEDNA i el seu equip d’Enginyers de Telecomunicació s’encarrega del disseny i planificació de tot el sistema comú de comunicacions de l’edifici, gestionant el projecte de forma integral des de la seva planificació inicial fins a l’execució i finalització del mateix.