RD235/2013 Certificació Energètica

0

Posted on : 15-04-2013 | By : Xavier

El 13 d’Abril de 2.013 es publica el Real Decret 235/2013, del 5 d’abril de 2.013, pel que s’aproba el Procediment Bàsic per a la Certificació Energètica dels Edificis

Certificado de Eficiencia Energetica

Amb la publicació del Real Decret 235/2013, es posa fí a un procés d’espera que s’ha eternitzat. Des de l’aparició i aprobació de les Directrius Europees, l’Estat Espanyol ha estat objecte del pagament de múltes per l’incompliment de les imposicions en matèria d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat marcades des d’Europa.

Finalment, després de molta espera i d’un procés que s’ha anat allargant any rera any, i que ha estat molt actiu en el darrer any, principalment degut a que l’entrada en vigor estava prevista a 1 de gener de 2.013, i aquesta s’ha anat retrassant fins a dia d’avui; ja ha estat publicat al B.O.E.

En aquest text publicat s’hi troba el refos del projecte de reial decret anterior, alhora que ha patit alguns canvis. Entre aquests podem trobar la definició de l’Organisme de Control, l’especificació del Règim Sancionador, modificacions en el text de l’Habilitació de Tècnics Competents, etc.

A continuació refresquem alguns dels apartats del Reial Decret més interessants, i els que han patit modificacions.

Read the rest of this entry »

Aprovació Certificació Energètica Edificis

0

Posted on : 08-04-2013 | By : Xavier

El Consell de Ministres aprova la Transposició de les Directives Europees que obliguen a presentar el Certificat d’Eficiència Energètica en totes les operacions de compraventa i arrendament d’immobles

El passat 5 d’Abril de 2013, dins les mesures de suport a la vivenda i rehabilitació adoptades en el Pla Integral de Vivenda 2013-2016, el Consell de Ministres aprovà un Reial Decret per a transposar a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, que derroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un certificat d’eficiència energètica per als edificis o unitats d’aquests, que es construeixin, venguin o lloguin.

Així, una vegada aprovat aquest nou Reial Decret, a partir del pròxim 1 de JUNY de 2013, qualsevol edifici o part d’ell, construït amb data anterior al mes de novembre de l’any 2007 i que sigui posat en venta o lloguer, precisarà obligatòriament d’un certificat d’eficiència energètica.

Read the rest of this entry »

Certificació Energètica: Apunt per aprovar

1

Posted on : 08-03-2013 | By : Xavier

Ja s’ha remès al Ministeri d’Indústria per portar el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva

Ahir, després d’una llarga espera, el Consell d’Estat va remetre el seu dictamen sobre el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica, pel qual els contractes de compravenda o d’arrendaments celebrats a partir del proper 1 de juny hauran de contemplar una etiqueta que classifica l’habitatge, mitjançant un procés de qualificació energètica, segons el seu consum des de la A (menor categoria) a la G (categoria més baixa i que aglutinarà als edificis de major consum).

El text que recull aquesta normativa ja ha estat remès al Ministeri d’Indústria per portar el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva.

S’espera que aquesta aprovació es realitzi durant el proper mes de març, la qual cosa donaria compliment amb les últimes previsions en les quals es postulava la seva aprovació definitiva cap a finals de març o principis d’abril, permetent donar compliment al que es disposa en el Projecte de Reial decret de Certificació Energètica, el qual defineix la seva entrada en vigor a partir de l’1 de Juny de 2013.

Read the rest of this entry »