Certificació Energètica: Apunt per aprovar

1

Posted on : 08-03-2013 | By : Xavier

Ja s’ha remès al Ministeri d’Indústria per portar el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva

Ahir, després d’una llarga espera, el Consell d’Estat va remetre el seu dictamen sobre el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica, pel qual els contractes de compravenda o d’arrendaments celebrats a partir del proper 1 de juny hauran de contemplar una etiqueta que classifica l’habitatge, mitjançant un procés de qualificació energètica, segons el seu consum des de la A (menor categoria) a la G (categoria més baixa i que aglutinarà als edificis de major consum).

El text que recull aquesta normativa ja ha estat remès al Ministeri d’Indústria per portar el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva.

S’espera que aquesta aprovació es realitzi durant el proper mes de març, la qual cosa donaria compliment amb les últimes previsions en les quals es postulava la seva aprovació definitiva cap a finals de març o principis d’abril, permetent donar compliment al que es disposa en el Projecte de Reial decret de Certificació Energètica, el qual defineix la seva entrada en vigor a partir de l’1 de Juny de 2013.

Read the rest of this entry »

Certificació Energètica a 1 de Juny

0

Posted on : 26-02-2013 | By : Xavier

El certificat energètic per vendre o llogar habitatge podria ser obligatori a partir de l’1 de juny

Tots els propietaris que desitgin vendre o llogar el seu habitatge hauran de comptar amb el certificat energètic a partir del proper 1 de juny, segons figura en el projecte de reial decret que es va presentar recentment en el consell d’estat i al que ha tingut accés idealista news.

El document va entrar en el consell d’estat el passat 31 de gener i suposa l’últim graó a superar abans de ser aprovat definitivament pel consell de ministres. Si no hi ha canvis d’última hora i s’aprova tal com ha arribat al consell d’estat, en menys de quatre mesos aquest document serà “exigible per als contractes de compravenda o arrendament”. La nova data de l’1 de juny, suposa un retard respecte a l’1 de gener que figurava en l’esborrany anterior.

Aquesta és la principal novetat que s’observa en el nou projecte de reial decret modificat respecte al publicat el passat mes de juny a la pàgina web del ministeri d’indústria.

En l’actualitat, el reial decret encara està en fase de revisió en el consell d’estat, amb el que encara passaran setmanes fins que torni al ministeri d’indústria signat i d’aquest al consell de ministres per a la seva aprovació definitiva.

Read the rest of this entry »

Certificació Energètica d’Edificis Existents

0

Posted on : 19-12-2012 | By : Xavier

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, que deroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un certificat d’eficiència energètica per als edificis o unitats d’aquests, que es construeixin, embenen o lloguin.

Actualment aquesta Directiva està en procés de transposició mitjançant un Reial decret que regularà la certificació energètica d’edificis existents.

A dia d’avui, es manté la idea inicial de la publicació del Reial decret per al dia 1 de Gener de 2013. I tal com s’indica en ell serà d’obligat compliment a partir de l’endemà de publicar-se en el BOE.

Els Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme i de Foment, com a responsables d’aquesta transposició, han encomanant a l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), posar a la disposició del públic programes informàtics de qualificació d’eficiència energètica per a edificis existents, que siguin aplicable en tot el territori nacional i desenvolupar un pla de formació i informació als sectors afectats per la certificació d’eficiència energètica dels edificis existents.

Així, una vegada aprovat aquest nou Reial decret, a partir del proper 1 de gener de 2013, qualsevol edifici o part d’un construït amb data anterior al mes de novembre de l’any 2007 i que sigui posat en venda o lloguer, precisarà obligatòriament d’un certificat d’eficiència energètica.

La directiva en la qual s’emmarca el Reial decret sobre Certificació Energètica d’Edificis Existents estableix, entre altres mesures, una reducció de demanda energètica del 20% per als edificis existents l’any 2020.

El Reial decret suposa un avanç cap a l’objectiu dels països de la Unió Europea per reduir les emissions de CO2.

Adjunt: Projecte Real Decret Certificació Energètica d’Edificis Existents

Fonts:

Circular Informativa Certificació Edificis Existents
Safe Creative #1301084313956

Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)