Inspecció Elèctrica de Baixa Tensió

0

Posted on : 11-06-2014 | By : Xavier

Campanya de comunicació de la obligatorietat de realitzar les inspeccions de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió


La Subdirecció General de Seguretat Industrial ha confirmat que s’enviaran les primeres 37.000 cartes a les comunitats de propietaris amb instal•lacions elèctriques existents d’edificis amb línies d’enllaç (escomesa general de l’edifici) superiors als 100 kW i aparcaments de més de 25 places durant aquest mes de juny.

Aquest fet és molt important, ja que en el moment de rebre la notificació s’entendrà que tenen un temps màxim per legalitzar i adequar la instal•lació elèctrica, indicat en la pròpia notificació. Si no es compleix,  es poden imposar importants sancions (fins a 90.000€) que es poden anar acumulant fins que es resolgui la situació.

Aquesta carta, de la qual en trobaran un model adjunt al present document, informa sobre l’obligatorietat de realitzar la inspecció periòdica pertinent i, en qualsevol cas, legalitzar la instal•lació Eléctrica de Baixa Tensió, segons el Reglament Electrotècnic vigent, en la seva Instrucció Tècnica ITC-BT-05, a més d’informar sobre el règim sancionador que es preveu en els casos de no compliment.

Read the rest of this entry »

Es Suspenen les Penalitzacions del Consum

2

Posted on : 23-01-2013 | By : Xavier

Industria Suspen les penalitzacions sobre el consum elèctric per peatjes progresius

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha decidit suspendre l’aplicació dels nous peatges de la llum amb recàrrecs progressius després de les crítiques rebudes des de la Comissió Nacional de l’Energia (CNE) i altres àmbits, si ben no renuncia a la mesura i estudia la seva aplicació amb un altre mètode, va anunciar el titular del departament, José Manuel Soria.

“La CNE va fer una anàlisi molt crítica d’aquesta ordre ministerial, que hem considerat juntament amb les crítiques rebudes, i en aquests moments el Ministeri no s’està plantejant la progressivitat amb aquest mètode, però quan tinguem un nou mètode s’anunciarà”, va afirmar Soria en el ‘Fòrum de Cinc Dies’.

El ministre també va ratificar la “intenció” de no “alterar” la part regulada de la tarifa elèctrica en les properes revisions, de manera que l’evolució del rebut de la llum depengui exclusivament de les subhastes entre comercializadoras d’últim recurs. “El que pugi o baixi la llum serà el que diguin els mercats”, va assenyalar.

D’altra banda, Soria va reconèixer que en 2012 hi haurà 3.500 milions d’euros “addicionals” als 1.500 milions de l’objectiu inicial per a l’exercici, de manera que el deute elèctric de l’any rondarà els 5.000 milions. Si no s’haguessin pres les mesures ja aprovades, el desfasament hauria estat de “8.000 o 9.000 milions”, va dir.

El desfasament de l’any s’ha a causa d’una menor demanda, a una desviació d’1.200 milions en la previsió de cosines al règim especial i al fet que els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) no han assumit 1.800 milions dels costos extrapeninsulars.

Read the rest of this entry »

Penalitzacions en funció del Consum

0

Posted on : 18-12-2012 | By : Xavier

El nou peatge progressiu inclòs en la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) d’electricitat que aplicarà a partir de gener el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per als consumidors domèstics tindrà cinc trams de consum i unes diferències de preus entre el primer i l’últim del 700%.

La penalització prevista en el nou mecanisme de peatges progressius en la tarifa elèctrica solament s’aplicarà quan se superi en un 10% el consum mitjà de cada llar, segons van informar fonts del Ministeri d’Indústria.

El sistema proposat per Indústria, encara en revisió, fixa unes mitjanes de consum per graons de potència contractada “amb la finalitat d’obtenir unes mitjanes concordes als patrons de consum de les llars i no penalitzar a aquells subministraments que han optat per sistemes de climatització basats en energia elèctrica”.

A aquesta mitjana de cada tram se li sumarà un 10% i aquest serà el punt de consum a partir del com es començarà a aplicar una penalització, segons Indústria.

En concret, una vegada superat aquest consum, s’aplicarà un peatge cada vegada més elevat. Els augments s’aplicaran en trams: depenent del que se superi el punt d’inici de penalització, s’aplicarà un peatge més car. En la proposta enviada a la CNE els trams d’augments dels peatges van del 2% al 16% pel que fa al peatge normal quan el consum superi la mitjana en una banda que va del 10% a més d’un 110%.

Una vegada superat el punt de penalització, l’alça de peatges s’aplica a tot el consum de la factura, però els consumidors que no superin el límit (consum mitjà de la seva potència contractada + 10%) no veuran incrementada la seva factura.

Sobre l’efecte que tindrà aquesta penalització en la factura, fonts d’Indústria han detallat que l’impacte dependrà del que s’excedeixi en el consum. Segons els trams de recàrrec plantejats, suposant que els peatges (part regulada de la factura) suposen al voltant un 50% de la mateixa, la factura elèctrica podria incrementar-se entre el 1% i el 8%.

En aquest últim cas (+8%), Indústria recorda que aquesta pujada s’aplicaria a un consum que superés en més d’un 110% la mitjana de consum de la seva potència contractada.

Read the rest of this entry »