RD235/2013 Certificació Energètica

0

Posted on : 15-04-2013 | By : Xavier

El 13 d’Abril de 2.013 es publica el Real Decret 235/2013, del 5 d’abril de 2.013, pel que s’aproba el Procediment Bàsic per a la Certificació Energètica dels Edificis

Certificado de Eficiencia Energetica

Amb la publicació del Real Decret 235/2013, es posa fí a un procés d’espera que s’ha eternitzat. Des de l’aparició i aprobació de les Directrius Europees, l’Estat Espanyol ha estat objecte del pagament de múltes per l’incompliment de les imposicions en matèria d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat marcades des d’Europa.

Finalment, després de molta espera i d’un procés que s’ha anat allargant any rera any, i que ha estat molt actiu en el darrer any, principalment degut a que l’entrada en vigor estava prevista a 1 de gener de 2.013, i aquesta s’ha anat retrassant fins a dia d’avui; ja ha estat publicat al B.O.E.

En aquest text publicat s’hi troba el refos del projecte de reial decret anterior, alhora que ha patit alguns canvis. Entre aquests podem trobar la definició de l’Organisme de Control, l’especificació del Règim Sancionador, modificacions en el text de l’Habilitació de Tècnics Competents, etc.

A continuació refresquem alguns dels apartats del Reial Decret més interessants, i els que han patit modificacions.

Read the rest of this entry »

Aprovació Certificació Energètica Edificis

0

Posted on : 08-04-2013 | By : Xavier

El Consell de Ministres aprova la Transposició de les Directives Europees que obliguen a presentar el Certificat d’Eficiència Energètica en totes les operacions de compraventa i arrendament d’immobles

El passat 5 d’Abril de 2013, dins les mesures de suport a la vivenda i rehabilitació adoptades en el Pla Integral de Vivenda 2013-2016, el Consell de Ministres aprovà un Reial Decret per a transposar a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, que derroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un certificat d’eficiència energètica per als edificis o unitats d’aquests, que es construeixin, venguin o lloguin.

Així, una vegada aprovat aquest nou Reial Decret, a partir del pròxim 1 de JUNY de 2013, qualsevol edifici o part d’ell, construït amb data anterior al mes de novembre de l’any 2007 i que sigui posat en venta o lloguer, precisarà obligatòriament d’un certificat d’eficiència energètica.

Read the rest of this entry »

Certificació Energètica a 1 de Juny

0

Posted on : 26-02-2013 | By : Xavier

El certificat energètic per vendre o llogar habitatge podria ser obligatori a partir de l’1 de juny

Tots els propietaris que desitgin vendre o llogar el seu habitatge hauran de comptar amb el certificat energètic a partir del proper 1 de juny, segons figura en el projecte de reial decret que es va presentar recentment en el consell d’estat i al que ha tingut accés idealista news.

El document va entrar en el consell d’estat el passat 31 de gener i suposa l’últim graó a superar abans de ser aprovat definitivament pel consell de ministres. Si no hi ha canvis d’última hora i s’aprova tal com ha arribat al consell d’estat, en menys de quatre mesos aquest document serà “exigible per als contractes de compravenda o arrendament”. La nova data de l’1 de juny, suposa un retard respecte a l’1 de gener que figurava en l’esborrany anterior.

Aquesta és la principal novetat que s’observa en el nou projecte de reial decret modificat respecte al publicat el passat mes de juny a la pàgina web del ministeri d’indústria.

En l’actualitat, el reial decret encara està en fase de revisió en el consell d’estat, amb el que encara passaran setmanes fins que torni al ministeri d’indústria signat i d’aquest al consell de ministres per a la seva aprovació definitiva.

Read the rest of this entry »