Primera qualificació “A” al barri de la Marina

1

Posted on : 14-01-2016 | By : Gabriel

SEDNA Engineering & Energy ha certificat el primer edifici amb etiqueta “A” amb la última modificació del CTE2013 al barri de la Marina de Zona Franca a Barcelona

El nou barri de la Marina de Zona Franca de Barcelona, ja disposa del primer edifici de vivendes amb qualificació “A” d’eficiència energètica. Es tracta de 68 vivendes distribuïdes en 6 escales, 6 locals i un aparcament. Totes elles disposen de calefacció i aigua calent sanitària (A.C.S.) mitjançant el sistema de distribució urbana de climatització d’Ecoenergies.

Aquest edifici està promogut per el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i actualment es troba en la primera fase de construcció de l’estructura principal, i es preveu finalitzar l’edifici a finals del 2.016.

Aquesta classificació és la primera d’aquestes característiques aplicant la nova revisió del Codi Tècnic DB HE de setembre de 2013, segons la informació facilitada per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia), en el seu Registre de Certificats Energètics.

La nova revisió del Codi Tècnic, és mes restrictiva que les anterior versions, obligant a aplicar paràmetres més restrictius d’aïllament pel disseny de façanes i tancaments, així com el nous requisits de limitació del consum energètic de l’edifici, millora en l’eficiència i rendiments de les instal•lacions.

Simulacio Energetica Edifici

Simulacio Energetica Edifici

SEDNA Engineering & Energy, a realitzat el disseny i càlcul de totes les instal•lacions de l’edifici, així com la certificació i qualificació energètica en fase de projecte. Alhora, serà l’encarregada de vetllar per la correcta execució de les mateixes i finalment, d’emetre la Certificació Energètica en fase d’edifici acabat que exigeix la normativa vigent.

Etiqueta Energètica en TRAMITACIÓ

0

Posted on : 04-06-2013 | By : Xavier

Amb l’entrada en vigor del RD235/2013, es obligatori publicitar l’etiqueta energètica al publicitar l’immoble, i la gran majoria encara no ho fa

Etiqueta Energetica en Tramit - SEDNA

Etiqueta Energetica en Tramit

Quan ja passen uns dies de l’entrada en vigor de la obligatorietat d’obtenir una etiqueta energètica pels immobles en venta o lloguer, encara existeix la majoria d’immobiliàries, gestors de finques, portals immobiliaris i plataformes de compra/venta a internet, diàris, revistes, etc…; que NO publiciten les etiquetes energètiques dels immobles que tenen en la cartera.

Per altre banda, s’entén que serà molt complicat certificar tot el parc existent en un període breu de temps, i per tant, creiem que les propies administracions incidiran en la tasca de conscienciació, per així implantar la mesura d’una forma esglaonada i sense alderulls, sense entrar, de moment, en infraccions ni sancions.

No obstant això, creiem que és molt necessari, incidir en la conscienció del públic en general, i més concret en tota aquella part de la població que està immersa en un procés de compra, venta i/o lloguer d’un immoble, tant des de la vessant del llogater, com des de la del propietari.

Així doncs, des de SEDNA facilitem a tots els nostres clients, col·laboradors, i ara també a tot aquell que ho desitji, un disseny de l’etiqueta energètica en tramitació. Aquest no és altre que una simulació de l’etiqueta energètica obtinguda al finalitzar el procés de certificació, però incorpora un segell sobre una marca d’aigua que ens indica que es troba en procés de tramitació.

Read the rest of this entry »

Entra en joc la Certificació Energètica

0

Posted on : 01-06-2013 | By : Xavier

A 1 de Juny de 2.013 entra en funcionament la Obligatorietat de disposar de Certificació Energètica d’Edificis en tots aquells processos de compra/venta i lloguer d’immobles

Etiqueta Energetica
Etiqueta Energetica

La present etiqueta és la que a partir d’ara s’haurà de disposar per a poder vendre i/o llogar un immoble, tant si es tracta d’una vivenda, un local, etc. tret d’uns casos específics en què no és necessària, els quals podreu trobar en les darreres notícies relacionades de SEDNA.

Per a poder obtenir  l’etiqueta s’ha de seguir un procediment específic, el qual és:

1. Qualificació energètica

La qualificació energètica s’obté a través  dels procediments i eines reconeguts al Registre General del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

2. Validació de la certificació energètic

L’òrgan competent de la Comunitat Autònoma determina la manera d’inclusió del certificat d’eficiència energètica dels edificis, en la informació que el venedor ha de subministrar al comprador, d’acord amb l’establert sobre transparència i informació als consumidors en l’article 83 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.

A Catalunya, l’ICAEN com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d’inscripció al registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica de cada expedient per verificar la correcta aplicació de la metodologia, tot garantint que la classe energètica assignada sigui la correcta.

3. Obtenció del certificat i l’etiqueta energètica

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica dona dret a la utilització de l’etiqueta energètica. Ambdós són facilitats per part de l’ICAEN en format digital tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

4. Visibilitat de l’etiqueta

L’etiqueta s’ha d’incloure en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.

Sempre que sigui exigible l’etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

Tots els edificis o unitats d’edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i  ben visible.

En la resta de casos l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària.

Read the rest of this entry »