Taxa al registre de Certificació Energètica

0

Posted on : 29-01-2014 | By : Xavier

S’aprova una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis

La mesura, que es començarà a aplicar el 3 de febrer, servirà per poder finançar les tasques necessàries per garantir la qualitat del procediment i les dades de la certificació d’eficiència energètica.

El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d’una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, ja siguin nous o existents. L’objectiu d’aquesta mesura és poder finançar les tasques necessàries per garantir la qualitat del procediment i de les dades de la certificació d’eficiència energètica. Aquesta taxa es començarà a aplicar el 3 de febrer.

La quota per a cadascun dels expedients serà la següent:

Read the rest of this entry »

Certificació Energètica d’Edificis Existents

0

Posted on : 19-12-2012 | By : Xavier

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, que deroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un certificat d’eficiència energètica per als edificis o unitats d’aquests, que es construeixin, embenen o lloguin.

Actualment aquesta Directiva està en procés de transposició mitjançant un Reial decret que regularà la certificació energètica d’edificis existents.

A dia d’avui, es manté la idea inicial de la publicació del Reial decret per al dia 1 de Gener de 2013. I tal com s’indica en ell serà d’obligat compliment a partir de l’endemà de publicar-se en el BOE.

Els Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme i de Foment, com a responsables d’aquesta transposició, han encomanant a l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), posar a la disposició del públic programes informàtics de qualificació d’eficiència energètica per a edificis existents, que siguin aplicable en tot el territori nacional i desenvolupar un pla de formació i informació als sectors afectats per la certificació d’eficiència energètica dels edificis existents.

Així, una vegada aprovat aquest nou Reial decret, a partir del proper 1 de gener de 2013, qualsevol edifici o part d’un construït amb data anterior al mes de novembre de l’any 2007 i que sigui posat en venda o lloguer, precisarà obligatòriament d’un certificat d’eficiència energètica.

La directiva en la qual s’emmarca el Reial decret sobre Certificació Energètica d’Edificis Existents estableix, entre altres mesures, una reducció de demanda energètica del 20% per als edificis existents l’any 2020.

El Reial decret suposa un avanç cap a l’objectiu dels països de la Unió Europea per reduir les emissions de CO2.

Adjunt: Projecte Real Decret Certificació Energètica d’Edificis Existents

Fonts:

Circular Informativa Certificació Edificis Existents
Safe Creative #1301084313956

Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)

Auditories Energètiques al TecnoCampus

0

Posted on : 09-11-2012 | By : Xavier

Els diferents estudis realitzats destaquen possibles estalvis implantant un sistema de monitorització i gestió energètica dels consums dels edificis, i incidint en la formació i conscienciació energètica dels usuaris.

TecnoCampus Mataró-MaresmeEl parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM), inaugurat a l’Octubre de 2010, consta de dues torres destinades a empreses basades en el coneixement, alhora que disposa d’un edifici universitari que es configura com un autèntic campus davant del mar, i que és la seu de tres centres universitaris: dos adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (l’Escola Universitària del Maresme i l’Escola Superior de Ciències de la Salut) i un adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (l’Escola Universitària Politècnica de Mataró).

Es tracta d’una edificació amb una elevada qualificació energètica i de recent construcció, però des de la direcció del TCM, creient en el procés de millora continua, es posar en marxa un seguit d’Auditories Energètiques, per tal de conèixer l’estat actual del parc i així aprofundir en la millora energètica del mateix.

SEDNA Engineering & Energy, empresa Mataronina nascuda al 2005 i pionera en els camps de l’estalvi i l’eficiència energètica, ha estat l’encarregada de dur a terme les auditories. Alhora, els projectes han estats subvencionats, en part, per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Read the rest of this entry »