Auditories Energètiques al TecnoCampus

0

Posted on : 09-11-2012 | By : Xavier

Els diferents estudis realitzats destaquen possibles estalvis implantant un sistema de monitorització i gestió energètica dels consums dels edificis, i incidint en la formació i conscienciació energètica dels usuaris.

TecnoCampus Mataró-MaresmeEl parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM), inaugurat a l’Octubre de 2010, consta de dues torres destinades a empreses basades en el coneixement, alhora que disposa d’un edifici universitari que es configura com un autèntic campus davant del mar, i que és la seu de tres centres universitaris: dos adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (l’Escola Universitària del Maresme i l’Escola Superior de Ciències de la Salut) i un adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (l’Escola Universitària Politècnica de Mataró).

Es tracta d’una edificació amb una elevada qualificació energètica i de recent construcció, però des de la direcció del TCM, creient en el procés de millora continua, es posar en marxa un seguit d’Auditories Energètiques, per tal de conèixer l’estat actual del parc i així aprofundir en la millora energètica del mateix.

SEDNA Engineering & Energy, empresa Mataronina nascuda al 2005 i pionera en els camps de l’estalvi i l’eficiència energètica, ha estat l’encarregada de dur a terme les auditories. Alhora, els projectes han estats subvencionats, en part, per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Read the rest of this entry »

Els Hotels aposten per l’Estalvi Energètic

0

Posted on : 04-10-2012 | By : Xavier

En els últims anys, el 25% dels hotels espanyols amb més de 200 habitacions han dut a terme la contractació d’una empresa externa per a l’elaboració d’un pla d’estalvi energètic. El 19% dels plans d’estalvi energètic contractats amb empreses especialitzades es troben ja executats, mentre que el 61% està en fase de desenvolupament i la resta en fase d’elaboració.

Respecte a l’estalvi previst pels plans d’estalvi contractats, el 15% dels establiments preveu un estalvi d’energia superior al 30%, mentre que el 54% dels hotels preveu estalviar entre el 16% i el 30%, i el 31% restant estima un estalvi de fins al 15%.


En relació als hotels analitzats que no han recorregut a companyies especialitzades per a l’elaboració d’un pla, cap té prevista la seva contractació a curt termini, si bé una mica més de les tres quartes parts ho han desenvolupat internament. D’aquesta manera, en conjunt el 83% dels hotels ha engegat algun pla d’estalvi.

Read the rest of this entry »

SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA (SGEn)

0

Posted on : 30-05-2011 | By : Xavier

La norma UNE-EN16001 té l’objectiu d’ajudar a establir els sistemes i processos necessaris per millorar l’eficiència energètica de les organitzacions. Això hauria de conduir a reduccions en costos i en emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de la gestió sistemàtica de l’energia.

Per aconseguir-ho, la norma europea UNE-EN16001 i predecessora de la futura norma internacional ISO50001, es basa en una metodologia coneguda com a cicle de Deming o PDCA (Pla-Do-Check-Act). Mitjançant la seva adopció, s’aconsegueix un procés de millora contínua que conduirà a un ús més eficient de l’energia.


Pla: Planificar; Do: Fer; Check: Verificar; Act: Actuar.

Read the rest of this entry »