Penalitzacions en funció del Consum

0

Posted on : 18-12-2012 | By : Xavier

El nou peatge progressiu inclòs en la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) d’electricitat que aplicarà a partir de gener el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per als consumidors domèstics tindrà cinc trams de consum i unes diferències de preus entre el primer i l’últim del 700%.

La penalització prevista en el nou mecanisme de peatges progressius en la tarifa elèctrica solament s’aplicarà quan se superi en un 10% el consum mitjà de cada llar, segons van informar fonts del Ministeri d’Indústria.

El sistema proposat per Indústria, encara en revisió, fixa unes mitjanes de consum per graons de potència contractada “amb la finalitat d’obtenir unes mitjanes concordes als patrons de consum de les llars i no penalitzar a aquells subministraments que han optat per sistemes de climatització basats en energia elèctrica”.

A aquesta mitjana de cada tram se li sumarà un 10% i aquest serà el punt de consum a partir del com es començarà a aplicar una penalització, segons Indústria.

En concret, una vegada superat aquest consum, s’aplicarà un peatge cada vegada més elevat. Els augments s’aplicaran en trams: depenent del que se superi el punt d’inici de penalització, s’aplicarà un peatge més car. En la proposta enviada a la CNE els trams d’augments dels peatges van del 2% al 16% pel que fa al peatge normal quan el consum superi la mitjana en una banda que va del 10% a més d’un 110%.

Una vegada superat el punt de penalització, l’alça de peatges s’aplica a tot el consum de la factura, però els consumidors que no superin el límit (consum mitjà de la seva potència contractada + 10%) no veuran incrementada la seva factura.

Sobre l’efecte que tindrà aquesta penalització en la factura, fonts d’Indústria han detallat que l’impacte dependrà del que s’excedeixi en el consum. Segons els trams de recàrrec plantejats, suposant que els peatges (part regulada de la factura) suposen al voltant un 50% de la mateixa, la factura elèctrica podria incrementar-se entre el 1% i el 8%.

En aquest últim cas (+8%), Indústria recorda que aquesta pujada s’aplicaria a un consum que superés en més d’un 110% la mitjana de consum de la seva potència contractada.

Read the rest of this entry »

S’inicia la Desaparició de la TUR

0

Posted on : 17-12-2012 | By : Xavier

A la tarifa d’últim recurs solament tindran dret els consumidors amb menys de 5 kW de potència contractada, segons la reforma que prepara el Govern. La mesura afectarà a set milions d’usuaris, que solament disposaran de mig any per contractar la llum al mercat lliure.

Mercat Electric TUREl Govern té intenció d’eliminar total o parcialment la tarifa d’últim recurs (TUR), a la qual tenen dret els consumidors amb una potència contractada igual o inferior a 10 kW.

Descartada la desaparició total de la TUR i després de barrejar dues opcions (treure als consumidors amb més de 5 kW o amb més de 3 kW de potència), Indústria ha optat per la primera opció i més conservadora.

Posant el límit en 5 kW es quedarien sense TUR uns set milions d’usuaris, però si es baixa fins als 3 kW, es veurien afectats més de 22 milions.

Convé, no obstant això, matisar que, malgrat que, segons les dades de la Comissió Nacional de l’Energia (CNE), 26,6 milions tenen dret a la TUR, més de 6,5 milions ja contracten la seva energia amb alguna de les comercialitzadores que funcionen al mercat lliure, que ofereixen els seus preus al marge de la tarifa i gairebé sempre per sobre de la mateixa.

Read the rest of this entry »

Regularització Elèctrica

0

Posted on : 07-09-2012 | By : Xavier

A partir de l’1 d’agost, les empreses de subministrament elèctric començaran a realitzar regularitzacions en la factura elèctrica, en aplicació de les resolucions judicials del Tribunal Suprem i l’Ordre IET/843/2012, de 25 de abril, per la qual s’estableixen els peatges d’accés a partir de l’1 d’abril de 2012 i determinades tarifes i primes de las instal·lacions del règim especial.

Les refacturacions complementàries d’electricitat corresponen a:

1. La revisió dels preus dels peatges d’accés a les xarxes des de l’1 d’octubre fins el 22 de desembre de 2011 i des de l’1 de gener fins el 31 de març de 2012.
2. La revisió dels preus dels peatges d’accés a les xarxes des de l’1 d’abril de 2012.

El termini per realitzar la refacturació comença l’1 d’agost i finalitza el 31 de desembre de 2012.

Read the rest of this entry »